اسلایدرمسابقه ای شگفت انگیز

مسابقه ای شگفت انگیز با جوایز شگفت انگیز

جوایز:

نفر اول 1000بازدید رایگان

نفر دوم500بازدید رایگان

نفر سوم100بازدید رایگان

نام بازیکنانی را صورتشان شطرنجی شده است مشخص کنید.(از بالا به پایین)

در قسمت نظر دهید پاسخ را ارسال کنید

 


می پسندم نمی پسندم

رونمایی از galaxy s6

بااین که زمانی کم تا معرفی گلکسی بعدی مانده شایعات کمی پیرامون آن را گرفته.

---

تصویر بالا پیش بینی شده ی قول جدید این کمپانی کره ای است...

اطلاعات بیشتر در fanapple.blog.ir


می پسندم نمی پسندم
برچسب ها : , ,

پذیرش نویسنده

به چند نویسنده نیاز دارم در شرایط زیر

1:تحصیل در کلاس هشتم

2:کپی نکردن مطالب سایت 

3:تجربه وبلاگ نویسی 

4:روزی 2مطلب گذاشتن

اگر شرایط بالا را دارید نام کاربری ورمز عبور را برای ما در قسمت

نظرات ارسال کنید


می پسندم نمی پسندم

ضمایرعربی

 صیغه

ریشه

علامت فعل

فعل

ضمیر

ترجمه

مفرد مذکر غایب

ذَهَبَ

ندارد

یَذهَبُ

هو

او میرود (یک مرد)

مثنای مذکر غایب

ذَهَبَ

ان

یَذهَبانِ

هما

آن دو میروند (مرد)

جمع مذکر غایب

ذَهَبَ

ونَ

یَذهَبونَ

هم

آنها میروند (جمع مردان)

مفرد مونث غایب

ذَهَبَ

 

تَذهبُ

هی

او میرود ( یک زن )

مثنی مونث غایب

ذَهَبَ

انِ

تَذهبان

هما

آن دو می روند ( زن)

جمع مونث غایب

ذَهَبَ

نَ

یَذهبنَ

هنَّ

آنها می روند (جمع زنان )

مفرد مذکر مخاطب

ذَهَبَ

 

تذهبُ

أنتَ

تو می روی ( یک مرد)

مثنی مذکر مخاطب

ذَهَبَ

انِ

تَذهبانِ

أنتما

شما می روید (دو مرد)

جمع مذکر مخاطب

ذهَب

ونَ

تَذهَبونَ

أنتم

شما می روید (جمع مردان)

مفرد مونث مخاطب

ذَهَبَ

ینَ

تَذهَبینَ

أنتِ

تو می روی ( یک زن)

مثنای مونث مخاطب

ذَهَبَ

انِ

تَذهَبانِ

أنتما

شما می روید ( دو زن )

جمع مونث مخاطب

ذَهَبَ

تُنَّ

تَذهَبنَ

أنتنَّ

شما می روید (جمع زنان )

متکلم وحده

ذَهَبَ

اَ

اَذهَبُ

أنا

من می روم

متکلم مع الغیر

ذَهَبَ

نَ

نذَهَبُ

نَحنُ

ما می رویم

 


می پسندم نمی پسندم